Porselen Laminate Veneer

Porselen Laminate Veneer

Aşındırmasız Porselen Veneerlar

Aşındırmasız estetik diş hekimliğine bir bakış

 

Dişe görünümünü değiştirmek için materyaller ekleme olgusu, diş hekimliğinin yabancı olduğu bir konu değildir. Geleneksel yöntemde dişler; dolgu, kaplama veya kuron gibi bir restorarif malzemelerin yerleşimine izin verecek ve bunları tutacak şekilde hazırlanır. Diş hacmini azaltma/tooth reduction; diş çürümesi veya bir travmanın zararlarının bir sonucu olacak kaybedilmiş veya hasar görmüş doğal diş minesini yenilemenin yanında estetik ve işlevsel bir restorasyonu yerleştirme için alan yaratmak amacıyla da çoğu zaman gerekli olmaktadır.

 

Bu makalenin amacı, daha iyi bir gülümseme elde etmek için aşındırma işleminin gerekli olmadığı alternatif bir estetik tedavi seçeneği olan "aşındırmasız porselen veneerların" daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca, bu tedavi şekli ile ilgili birçok karışıklığa açıklık getirmeye çalışılacaktır. En önemlisi, bu yazıda vaka seçim süreci yani aşındırmasız kaplama yönteminin ne zaman işe yarayıp ne zaman yaramayacağı konusu incelenecektir. Neredeyse tüm diş hekimliği ve tıp prosedürlerinde olduğu gibi, bu konuda da riskler, faydalar ve alternatifler mevcuttur. Kendi hedefleriniz ve anlayışınıza ilave olarak, bu gelişmiş teknikler konusunda deneyimli bir diş hekiminin yardımıyla sizin için doğru olan kararları verebilmeniz mümkün olacaktır.

 

 

Aşındırmasız Diş Kaplaması: Gerçekten mümkün mü?

 

"Aşındırmasız veneerlar", diş hekimleri arasında çeşitli tepki ve görüş ayrılıkları ortaya çıkaran bir kavramdır! Bazı diş hekimleri bu yöntemle etkili restorasyonlar ortaya çıkmayacağını savunurken bazıları ise bu gelişmiş yöntemi takdir etmekte ve önermektirler. Estetik diş hekimliğine yeni bir yaklaşım getiren bu yöntem hakkındaki olumlu görüşler daha yaygındır ve bunun haklı nedenleri de vardır. "Sadece Eklemeli/Additive Only" olan restorasyonlar, tecrübeli klinisyenlerin gereğinden fazla hacimli ve kalın görünümler konusunda sezgisel olarak endişe etmesine neden olur, çünkü bu yöntemle hantal ve fazla konturlu/konturlanmış bir diş görünümü akla gelmektedir. Ne yazık ki, medyada dolaşan bazı hazırlıksız/aşındırmasız teknik ve ürünler ile ilgili görseller, bazı diş hekimleri ve tüketicilerde şüpheciliğe neden olan kalın ve hacimli görünümlü restorasyonları akıllara yerleştirmektedir

 

 

Tüm bu endişelere rağmen, pek çok kozmetik diş hekimi arasında minimum aşındırmalı ve aşındırmasız restorasyonları, tedavi seçenek ve alternatifleri arasına ekleme konusunda inkar edilemez bir trend vardır.

 

Son yıllarda, teknik ve malzemelerdeki yeni gelişmeler, aşındırmasız porselen diş kaplama seçeneğine yönelik estetik imkanlara yeni bakışlar getirmiştir. Yetenekli diş hekimleri ve laboratuar teknisyenleri tarafından gerçekleştirilen vakalar, kozmetik diş hekimliğinde en yüksek standartları karşılayacak sonuçlar yaratmıştır. Gelişmiş aşındırmasız kaplama eğitimlerinin bir kısmı vaka seçimiyle ilgilidir. Her vaka aşındırmasız yaklaşıma uygun değildir, ancak vaka uygun olduğu zaman sonuçlar sadece güzel değil aynı zamanda stabil ve geri dönüşe olanak tanıyan şekillerde olur!

 

 “Aşındırmasız” Laminate veneer porselen diş kaplamaların teşvik edilmesi ve onaylanması şu paradigma ve inançlara dayanır:

 • Diş hekimliği terminolojisinde marjin olarak bilinen bir sınır yaratmak için dişi hazırlamak gerekli değildir. Yetkin diş teknisyenleri, diş eti çizgisi haricinde dişe kaplanan kişiye özel bir kaplama tasarımlayabilmektedirler.
 • Aşındırmasız kaplamaların diğer bariz faydalarına ek olarak, bunlar diş eti dokusunun altına yerleştirilmezler. Bu durum, restorasyonun periyodontal sağlık (diş eti dokusu) üzerine olumsuz etkiler  riskini ortadan kaldırır.
 • Çoğu vakada, diş yapısında azaltıma gitmeden doğal ve güzel görünümlü restorasyonlar yaratmak için sadece eklemeli bir yaklaşım mümkündür.
 • Daha iyi bir gülüşe sahip olmak isteyen müşteriler, gerekli becerilere sahip bir diş hekimi olduğu sürece, zorlu bir diş minesi çıkarma işleminin gerekmediği bu yaklaşımı, kabul etmeye daha çok eğilim göstermektedirler.
 • Çeşitli sebeplerden dolayı küçük dişlere sahip önemli sayıda hasta vardır; asit erozyonu gibi dış nedenler, düşük ve boşluklu dişlere yol açan genetik faktörler, çene ve diş boyutları arasındaki uyumsuzluklar bunlardan bazılarıdır. Tüm bu durumlar “hazırlıksız” restorasyonlar için potaansiyel adayları oluşturur. [Şekil 3 ve 4].
 • Bir diş çapraşıklığı sorununu çözmek için uygulanan dişlerin çıkarılmasını içeren ortodontik vakalar, dişlerin içe doğru eğildiği dar ark biçimlerine neden olur.
 • Kısa, aşınmış dişler -- daha görünür bir  diş uzunluğuna sahip bir gülümsemeye neden olarak  dişlerini sıkma ve gıcırdatma ile aşındırmış biri için olumsuzluk yaratabilir.
 • Dar gülüşler – Çoğu zaman gülüşün yan taraflarındaki dişler içe doğru pozisyon alır ve önden bakışta gözükmez.
 • Daha çok görünmesi gereken dişler; mesela dudaklar dişlere göre daha baskın olabilir ya da dişler gülüşte az yere sahiptir.
 • Genetik olarak şekilsiz dişler; mesela peg/mandal lateraller, üstteki ön dişin yanındaki dişlerden birinin veya her ikisinin çok küçük ve mandal şeklinde olduğu yaygın bir vakadır.

Aşındırmasız Veneerlar için Potansiyel Vakalar

 

Aşındırmasız Veneerların İşe Yaramayacağı Vakalar — Aşındırmasız veenerlar pek çok olumlu değişikliğe yol açabilse de bu yöntemin düzeltemeyeceği vakalar da mevcuttur. Düzgün olmayan diş konumu, kök konumunda büyük uyumsuzluklar, kötü ısırma ilişkileri veya yüz profili gibi durumlarda dişleri mekanik olarak oynatmak için ortodontik tedaviler gerekir. Eğer ortodontik tedavi reddedilirse, düzgün bir dizilim ilüzyonu yaratmak için bir miktar diş hazırlığı gerekebilmektedir. Veenerların düzgün olmayan diş pozisyonlarını kamufle etmesi gerektiğinde, sınırlamaların ve risklerin anlaşılması sağlanmalıdır.

 

Aşındırmasız veenerlarla maalesef tüm gülüşler iyileştirilememektedir. Halihazırda nispeten büyük olan veya gülüşte ileriye konumlanan dişler, ayrı bir kalınlık katmanı eklenmesine izin vermezler. Bu durumlarda, diş hazırlanmasını ve ortodonti içerebilen diğer seçenekleri hekiminizle görüşmelisiniz.

Uzman bir diş hekiminin yetenek ve uzmanlığının yerini çeşitli kozmetik teknikler tutamaz.  Diş hekiminin becerileri, bireyin hedefleri ve klinik ihtiyaçlarının tanısal değerlendirme ile belirlenmesi ile bir araya geldiğinde başarılı bir gülüş yolunda doğru adımlar atılmış olur.

 Gülüşünüzü Test Edin: Aşındırmasız Veenerların Başka Bir Faydası

Porselen veneerlar, hasta açısından kararlılık ve inanç gerektirir çünkü dişlerde azaltım gerçekleştirildiğinde veneerların dizayn edilmeye başlanma kararının geri dönüşü olmamaktadır. Aşındırmasız veneerlarla ise süreç geri dönülemez bir süreç değildir ve risksizdir (her ne kadar bunları çıkarmak kolay bir olmasa da ve bu işlem en iyi şekilde lazer kullanımıyla olsa da).

Eğer hasta aşındırmasız veneerlar için uygunsa, diş hekimi ön izleme ve test imkanı sunan prototipler hazırlayabilmektedir. Bu prototip aşamasında, diş rengindeki malzemeler üzerinde değişiklikler kolayca yapılabilmekte ve son ürünü ortaya çıkaracak olan teknisyen için örnek oluşturulabilmektedir.

Aynı yaklaşım geleneksel veneerlar için de kullanılabilse de, aşındırmasız olanlardaki fark bu prototiplerin kolayca çıkarılabilmesi ve orijinal görünüme dönülebilmesidir.

 

 

Gülüş Tasarımının Ön Görünümü

İyileştirmenin hedef ve sonuçlarının görüşülmesinden sonra herhangi bir diş restorasyonu işlemine başlanmadan önce detaylı tanısal kayıtlar toplanır.

 

Çevre alandaki dudak ve yüz özellikleri de dahil olarak, tüm diş yapılarının işlev ve sağlık durumuyla ilgili bilgileri bir araya getirmek amacıyla kapsamlı bir gülümseme analizi gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, aşındırmasız yaklaşımın uygunluğunu belirlemek amacıyla basit bir model oluşturulur. Prototipler, nihai veneerları yapmadan önce geçici malzemelerin sonuçlarını değerlendirmeyi mümkün kılar.  Bu safhada deneyimli estetik diş hekiminin dişin doğal şekillerini ve hatlarını anlaması doğal bir görünüm sağlama adına gereken değişiklikleri yapmasına imkan sağlar.

Prototip aşaması, bireylere tasarım sürecinde yer alma fırsatını ve heyecanını verir. Hastalar bu sayede diş hekimlerine şekil, boyut ve renk konularında dönüt vererek etkileşim içinde olurlar. Prototipler nihai porselen veneerlar kopyalanırken birkaç hafta boyunca denenebilmektedir. 

 

Laboratuvar teknisyeni, kişiye özel porselen restorasyonları yaptığı zaman, prototipler çıkarılır ve nihai veneerlar dişin ön yüzündeki mineye doğrudan kaplanır. Daha sonra Porselenin konturları dikkatli şekilde çizilir ve doğal dişleri tam olarak taklit edecek şekilde cilalanır.

 

Porselen Veneer Diş Kaplamaları , Sonuç 

Her ne kadar sadece eklemeli teknikler her vakada kullanılamıyor olsa da, aşındırmasız veneerler, yararları göz önünde bulundurulduğunda tamamen veya kısmi uygulama için etkili çözümler sunar. Ön hazırlıksız bir yaklaşım, uygulamada doğal diş konturlarına güçlü bir duyarlılık ve özel beceri ve eğitim gerektirir. Bu yöntemi bir seçenek olarak keşfetmek isteyenler, belgeleri ve deneyimleri ile bu hassas tekniğe vakıf olduğunu kanıtlayan bir diş hekimi ile görüşmelidirler. Diş hekimliği de, tıp gibi mümkün olan en iyi sonuçları alırken olabildiğince koruyucu olmanın yollarını arar. Hazırlıksız veya aşındırmasız veneerlar, sağlıklı diş minesinin delinmesi/aşındırılması gibi bir dezavantaj olmaksızın gülümsemeleri geliştirmenin bir yoludur.

 

Porselen Veneer Diş Kaplamaları Yaptırmadan Önce Diş Hekiminize Sormanız Gereken Sorular

 1. Aşındırmasız veneerlar için bir aday mıyım? 
 2. Gülüşümün nasıl olduğunu test edebileceğim bir protorip yapabilir misiniz? 
 3. Aşındırmasız veya hazırlıksız veneerlar bana ne kadara malolacak? 

 

Yorumlar “Porselen Laminate Veneer

Bu blog için henüz yorum yapılmamış.

YORUM YAZIN

Eposta adresiniz görüntülenmez. * ile işaretli alanlar zorunludur.